Start Przetargi Podlegające Ustawie DZP/PN/27/2020 - Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19
DZP/PN/27/2020 - Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 PDF Drukuj Email
piątek, 22 maja 2020 12:24

DZP/PN/27/2020 - Adaptacja pomieszczeń laboratorium i pracowni mikrobiologicznej z wyposażeniem w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020