Start Przetargi Dialog Techniczny DT/5/2019 - Realizacja projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej”
DT/5/2019 - Realizacja projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” PDF Drukuj Email

DT/5/2019 - Realizacja projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 pn. „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.