Start
Przetargi
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - publikowane od 18.10.2018r. w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie wdrożył Platformę e-Zamawiający, która od 18.10.2018r. jest podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Zamawijającym a Wykonawcą w procedurze udzielania zamówień publicznych, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Market.

Postępowania przetargowe w zakładce aktualne/archiwalne poprzez przekierowanie na platformę:


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych -  publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz archiwalne